Szanowni Państwo,

 

Pragniemy przedstawić propozycję podjęcia współpracy w zakresie świadczenia usług księgowych oraz doradztwa księgowego. Oferujemy prowadzenie przez naszą Kancelarię pełnej księgowości, a w tym wszystkie wymagane przepisami prawa ewidencje księgowe:

 • prowadzenie ksiąg handlowych

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów

 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa)

 • rejestracja dokumentów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości

 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych

 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT

 • sporządzanie i składanie innych niezbędnych deklaracji skarbowych

 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS

 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych

 • reprezentowanie Klientów wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach)

 • sporządzanie sprawozdań finansowych

 

Oferta obejmuje prowadzenie księgowości w pełnym zakresie wraz ze sporządzeniem comiesięcznego zestawienia wyniku finansowego za każdy miesiąc.

 

Prowadzimy również obsługę kadrowo-płacową w tym m.in.:

 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji

 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania

z ubezpieczeń dla pracowników

 • przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych

 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych

 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych i innych

 

Dzięki stałej współpracy z kancelariami adwokackimi pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy.